Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika GBP Gminy Podgórzyn z/s w Miłkowie, ustanawia się z dniem 1.06.2015 – środy dniem pracy wewnętrznej biblioteki. W związku z powyższym biblioteki na terenie Gminy będą nieczynne w środy dla czytelników . Pozostałe dni i godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Skip to content