2 stycznia 2024 r. to data, którą bibliotekarze podgórzyńscy  i miłośnicy książek zapamiętają na długo. Tego dnia Instytut Książki poinformował o rozstrzygnięciu III naboru wniosków do konkursu w ramach NPR Cz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie otrzymała dofinansowanie w wysokości 612 333,00 zł na modernizację oraz nowe standardy funkcjonowania  wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki w Miłkowie.

W ramach III naboru złożono łącznie 114 wniosków, w tym 111 wniosków poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 174 522 998 zł oraz 3 wnioski błędne formalnie. Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzymało 27 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 27 w tym  Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie.

Prace nad projektem rozpoczęto już w maju 2023r. Gdy dotarły do nas pierwsze informacje o naborze, od razu podjęto rozmowy na ten temat z Wójtem  Mirosławem Kalatą. Sam projekt jest bardzo preferencyjny, bo zakłada, że minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 32 procent kosztów całkowitych zadania.

Planowana inwestycja ma znacząco poprawić infrastrukturę  biblioteki w Miłkowie. Celem zadania jest przekształcenie jednostki w nowocześnie wyposażoną placówkę biblioteczną na miarę XXI wieku, odpowiadającą standardom współczesnych polskich bibliotek, a tym samym podniesienie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych .

Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pomieszczeń biblioteki, w tym:

  • częściowa modernizacja zadaszenia nad pomieszczeniem bibliotecznym, która wyeliminuje powstawanie przecieków ;
  • wymianę systemu ogrzewania ;
  • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, co pozwoli na znaczącą oszczędność energii i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), która zapewni energooszczędność budynku;
  • Wykonanie centrali  wentylacyjnej  z rekuperacją;
  • wymianę niosących ślady znacznego zużycia okładzin podłogowych;
  • wymianę okładzin ściennych ;
  • zagospodarowanie terenu przy bibliotece;
  • wydzielenie wielofunkcyjnych pomieszczeń umożliwiających funkcjonalne i efektywne zaaranżowanie przestrzeni bibliotecznych, adekwatnie do oczekiwań i potrzeb różnych grup użytkowników.

Będzie także nowa aranżacja wnętrza biblioteki . Gmina  dołoży do tej inwestycji ok. 300.000 złotych, czyli budżet na modernizację biblioteki to ok. 1 mln złotych.

Modernizacja  biblioteki ma zostać przeprowadzony w latach 2024-2025.

Skip to content