Z dniem 26 października 2005r. na mocy Uchwały  Nr XXXV/269/05 Rady Gminy Podgórzyn została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn z/s w Miłkowie  jako samorządowa instytucja kultury.

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest w szczególności:

1.  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2.  obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie       działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentującej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej,popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Siedzibą  Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn  jest miejscowość Podgórzyn.

GBP Gminy Podgórzyn prowadzi swoją działalność poprzez Filie i Punkt Biblioteczny.

W skład Biblioteki wchodzą:

1. Filia w Sosnówce

2. Filia w Miłkowie

3. Filia w Ściegnach

4. Punkt Biblioteczny w Staniszowie.

Biblioteka organizuje zajęcia z dziećmi, spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi ,wystawy, szkolenia dla użytkowników biblioteki oraz prowadzi Dyskusyjne Kluby Książki .

Współpracujemy z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze .Korzystamy z depozytu książkowego ,uczestniczymy w warsztatach i szkoleniach wyjazdowych do innych bibliotek powiatu  . Bierzemy udział w spotkaniach autorskich ,

We wrześniu 2012r. został ogłoszony konkurs na logo Gminnej  Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn. W wyniku konkursu został wyłoniony zwycięzca – Pan Marcin Mieleszko, mieszkaniec Sosnówki.

Według  autora logo łączy cechy charakterystyczne dla współczesnej biblioteki i jednocześnie nawiązuje do samego regionu. Efektem jest połączenie symbolicznego przedstawienia gór, spomiędzy których wylewa się Wodospad Podgórnej, a całość dopełnia rozmazane zachodzące (lub wschodzące) słońce. Jednocześnie można dostrzec utworzoną z kolorowych elementów wodospadu i słońca literę ” i”, przypominającą o informacyjnej służbie nowoczesnej biblioteki, w której coraz większą rolę odgrywać będzie informacja naukowa. Kompozycja jest otwarta, podobnie jak każda biblioteka publiczna, nie tworzy wrażenia niedostępności i odseparowania, ale wręcz przeciwnie – zaprasza do wnętrza.

Logo GBP-2

Biblioteka od 2011r.bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

Naszymi bibliotekami partnerskimi zostały :

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie,

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie,

Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu.

  W ramach programu pozyskaliśmy  :

– rzutnik,ekran ,laptop, urządzenia wielofunkcyjne / 4 sztuki/ ,drukarka A3, aparaty fotograficzne /4 sztuki/, zestawy komputerowe/6 sztuk/,oraz oprogramowanie do komputerów.

Program Rozwoju Bibliotek umożliwił bibliotekarzom z terenu Gminy Podgórzyn udział w licznych szkoleniach, które przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji pracowników,co podniosło prestiż oraz wizerunek naszych bibliotek.

Zakwalifikowałyśmy się do współpracy z dwoma organizacjami pozarządowymi:

1. Centrum Edukacji Obywatelskiej

2. Fundacją Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych

Realizując Plan Rozwoju Bibliotek zostało zawiązane partnerstwo lokalne.

Naszymi partnerami zostali :

-Urząd Gminy Podgórzyn

-Szkoła Podstawowa Milków, Sosnówka ,Ściegny

-Stowarzyszenia Przyjaciół Miłkowa , Sosnówki , Staniszowa

-Sołtysi Marczyc , Sosnówki , Ściegien

-Radni Ściegien , Sosnówki , Marczyc

-Książnica Karkonoska

-Przyjaciele Bibliotek

Warunkiem dalszego udziału w PRB było opracowanie Planu Rozwoju Bibliotek na okres 2012-2015. W ramach tego planu wypracowaliśmy misję i wizję biblioteki:

MISJA

Misją Biblioteki Publicznej W Gminie Podgórzyn jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjno-turystycznych dla ludności.

WIZJA

Biblioteka nowoczesnym centrum kultury i edukacji oraz miejscem spotkań bez względu na wiek i status społeczny.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn bierze udział w programie Orange dla bibliotek. Dzięki temu użytkownicy biblioteki mają bezpłatny dostęp do internetu.

Skip to content