” NIEPEŁNOSPRAWNI – NORMALNA SPRAWA ”

 Biblioteka w Podgórzynie została zaproszona na zajęcia z biblioterapii  do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie . Mieszkańcy Domu to , osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe , wodogłowia niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.  Wspólnym mianownikiem zorganizowanych zajęć było czytanie ” Lokomotywy ” ( J. Tuwima ) z podziałem na role . Poprzez głośne czytanie wybranych tekstów , panowie doskonalili nabytą wcześniej umiejętność czytania . Największą atrakcją dla podopiecznych było czytanie książek z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai . Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorową zakładkę do książki , z której się bardzo cieszyli.

 

Skip to content