W Bibliotece Publicznej w Sosnówce odbyły się zajęcia edukacyjne  dla dzieci, których tematem były zawody wykonywane przez ludzi. Odbyła się pogadanka na temat co to jest zawód, praca i kim chcę być w przyszłości. Na podstawie zagadek obrazkowych odgadywali zajęcia ludzi, były też i zagadki  i quizy związane z zawodami, odbyły się zabawy ruchowe, pantomima i zabawy ilustracyjne,  jako prace plastyczne wykonali kolorowanki różnych zawodów. Zajęcia zostały połączone z akcją „Cała Polska Czyta dzieciom” i odbyło się wspólne głośne  czytanie bajki Tadeusza Kubiaka „Gdy zapadnie noc”.

14 7

6 9 10

3  8   5

Skip to content