Ta wiadomość powinna ucieszyć miłośników książek. Od  28 stycznia wybrane biblioteki będą udostępniać swoje zbiory także w soboty.Biblioteki czynne w soboty to efekt realizacji „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Biorące w nim udział placówki otrzymały m.in. środki na zakup nowości wydawniczych, a jednocześnie zobowiązały się do dwudziestu sześciu dodatkowych dni pracy w roku. W sobotnie dyżury zbiory udostępniane będą od godziny 9 do godziny 13.

PLAN DYŻURUJĄCYCH SOBÓT:

Gminna Biblioteka w Podgórzynie ; 14 i 29 styczeń, 4 i 11 luty, 15 kwiecień, 27 maja, 24 czerwca, 8 i 22 lipca, 12 sierpnia oraz 2 września

Filia Miłków ; 25 marca, 13 maja, 1 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 14 października, 4 listopada oraz 9 grudnia

Filia Sosnówka; 4 marca, 22 kwiecień, 20 maja, 3 czerwca, 30 września, 7 października, 18 listopada oraz 2 grudnia

Plan pracujących sobót będzie wywieszony w placówkach bibliotecznych. Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek na terenie Gminy Podgórzyn.

 

 

Skip to content