Osiem sztuk książek dla dzieci w języku polsko-ukraińskim otrzymała Filia w Sosnówce wydawnictwa AD REM w Jeleniej Górze. Pięknie wydane książki podarowało Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego ” Razem dla Regionu „ przy wsparciu Starostwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Baśń ” Piękne marzenia Kamelii” wydana jest w dwóch językach, polskim i ukraińskim, opatrzona została pięknymi ilustracjami artystki malarki Pani Iriny Zhuchok. Autorką baśni jest Pani Anna Grigorowicz , znakomita ukraińska pisarka dla dzieci. Baśń jest darem dla dzieci ukraińskich i dzieci polskich, aby tworzył więzy przyjaźni przynoszącym radość i uśmiech. Dziękujemy za piękne książki.

. 

Skip to content