Doceniając dorobek literacki Marii Konopnickiej, jej wkład w działalność patriotyczną Sejm ustanowił Rok 2022  Rokiem Marii Konopnickiej.

Jest jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. W maju 2022 roku przypada 180 rocznica urodzin naszej wybitnej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Twórczyni ” Roty „- wiersza patriotycznego.

Urodziła się 23 maja 1862 roku w Suwałkach, została wychowana w atmosferze patriotyzmu i tradycji chrześcijańskiej.                                                                                                                                                                                                                                   W 1986 roku poślubiła Jarosława Konopnickiego, z którym miała ośmioro dzieci. Po rozstaniu z mężem przeniosła się z dziećmi do Warszawy, tam publikowała, pracowała jako guwernantka, uczestniczyła w akcjach patriotycznych i społecznych. Dużo podróżowała po Europie zwiedziła Włochy, Niemcy, Francję Szwajcarię i Czechy. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie jej pogrzeb był manifestacją patriotyczną,w której uczestniczyło 50 tysięcy ludzi.

Zasłynęła prozą nowelistyczną i utworami dla dzieci . Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni. Za pomocą utworów protestowała przeciwko polityce zaborców i niesprawiedliwości. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych. Od narodu polskiego otrzymała w darze dworek z parkiem w Żarnowcu k/ Krosna.

” Rota ” – wiersz patriotyczny, był protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim, odegrał znaczącą rolę w dziejach Polaków.

Nie rzu­cim zie­mi, skąd nasz ród,
Nie damy po­grześć mowy!
Pol­ski my na­ród, pol­ski lud,
Kró­lew­ski szczep pia­sto­wy,
Nie damy by nas zniem­czył wróg…

Tak nam do­po­móż Bóg!
Tak nam do­po­móż Bóg!

Do krwi ostat­niej kro­pli z żył
Bro­nić bę­dzie­my Du­cha,
Aż się roz­pad­nie w proch i w pył
Krzy­żac­ka za­wie­ru­cha.
Twier­dzą nam bę­dzie każ­dy próg…

Tak nam do­po­móż Bóg!
Tak nam do­po­móż Bóg!

Nie bę­dzie Nie­miec pluł nam w twarz,
Ni dzie­ci nam ger­ma­nił.
Oręż­ny wsta­nie hu­fiec nas,
Duch bę­dzie nam het­ma­nił,
Pój­dziem, gdy za­brzmi zło­ty róg…

Tak nam do­po­móż Bóg!
Tak nam do­po­móż Bóg!

Nie damy mia­na Pol­ski zgnieść
Nie pój­dziem żywo w trum­nę
Na Pol­ski imię, na jej cześć
Pod­no­si czo­ła dum­ne.
Od­zy­ska zie­mi dzia­dów wnuk!

Tak nam do­po­móż Bóg!
Tak nam do­po­móż Bóg!

 

Z związku z tym, że jest ROK MARII KONOPNICKIEJ  zapraszamy do bibliotek na terenie naszej gminy celem zapoznania się z twórczością tej wspaniałej pisarki. Jest wiele jej utworów m.in.” Co słonko widziało „, ” Jak z lnem było „, ” Miłosierdzie gminy „, ” O krasnoludkach i o sierotce Marysi „, oraz poezja. Warto przeczytać!!

Skip to content