W marcową środę   odwiedziliśmy z teatrzykiem Kamishibai drugą grupę przedszkolaków .

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały dwóch opowieści:
„O Panach Palcach” i „Groszki”.

W czasie pierwszego opowiadania („O Panach Palcach”) przedszkolaki
z wielkim entuzjazmem pokazywały poszczególne palce swoich dłoni
– zgodnie z instrukcjami zawartymi w tekście.
Kolejne („Groszki ”) miało inny charakter.
Dzieci wysłuchały opowiadania już w skupieniu i z zainteresowaniem.

Było to naprawdę miłe spotkanie.

Skip to content