W miłkowskiej bibliotece 9 marca zakończyły się kursy komputerowe w ramach projektu „Ośrodek Szkolenia Osób Dorosłych”. Dwudziestu kursantów ukończyło z powodzeniem zajęcia i zdało egzamin z umiejętności cyfrowych na poziomie A. Nie jest to jednak koniec ich wytężonej pracy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we wtorki, w godzinach 16.oo – 18.oo na zajęcia będące kontynuacją kursu. W ramach konsultacji i zajęć grupowych będziemy nadal podnosili swoje umiejętności i utrwalali już nabyte.

Skip to content