Koalicja Masz Głos, Masz Wybór, do której należy Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, rozpoczęła kampanię informacyjną dotyczącą ułatwień dla osób starszych, niepełnosprawnych, uczących się i pracujących poza miejscem zameldowania. W związku z tym nasze biblioteki na terenie gminy włączyły się do tej kampanii upowszechniając ulotki, plakaty  i informując mieszkańców o ułatwieniach wyborczych.

Scan0001Scanp

Skip to content