Po spotkaniu z najmłodszymi czytelnikami, późnym popołudniem o godz. 18 , przyszedł czas na spotkanie dla dorosłych. Również podczas tego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać pięknej poezji autorstwa Pani Elżbiety. Nastrojowe wiersze o sensie życia , miłości i poszukiwaniu szczęścia wzbudziły zachwyt i wprowadziły w podniosły nastrój wszystkich słuchaczy. Podczas spotkania autorka opowiadała o Australii, ale podkreślała również , że Polskę kocha najbardziej na świecie, dlatego tu wciąż wraca. Tak jak młodszych, tak i starszych zachwyciła swoim cygańskim i arabskim tańcem. Ciekawym punktem spotkania było zaprezentowanie pokazu multimedialnego przedstawiającego Australię i jej mieszkańców oraz bardzo ciekawą faunę i florę tego państwa. Pani Elżbieta zachęcała również do zdrowego stylu życia. Poruszała problemy właściwego odżywiania, odpowiedniej ilości snu, kontaktu z przyrodą. Podkreślała, jak bardzo zgubny dla życia ludzkiego jest stres.

IMG_1771                                           IMG_1739

Skip to content