Wieś rozciągająca się w dolinie Podgórnej na wysokości 350-480m npm. Dolna część wsi położona w Kotlinie Jeleniogórskiej, górna zaś zaliczana jest do Pogórza Karkonoszy.

Pierwsze wzmianki o Podgórzynie pochodzą z 1305r. W wieku XVII istniała tu ludwisarnia, w której odlewano dzwony i lufy do armat  i muszkietów. Istniała tu papiernia, tartak, szlifiernia , w której obrabiano kamienie szlachetne i kryształy.

W 1913r. doprowadzono trakcje tramwajową łączącą  Podgórzyn z Jelenią Górą.

W dolnej części wsi znajdują się dwa kościoły. Kościół pw. Św. Trójcy to późnobarokowa , jednonawowa budowla nakryta sklepieniem krzyżowym. Drugi poewangelicki  kościół pw. Najświętszej Marii Panny powstał w roku 1780.

Warto zobaczyć będąc w okolicach:

  • Stawy Podgórzyńskie,
  • grupy skalne: Rozpadlisko, Skałka i Dziurawa Skała,
  • kościoły,
  • tramwaj jeżdżący niegdyś między Podgórzynem a Jelenią Górą.

33787  po3

Skip to content